KURSET E GJUHËVE TË HUAJA

Bëhu pjesë e Wisdom

Zgjidh ritmin tënd!

Në Wisdom mund të ndjekësh kurse anglisht dhe gjermanisht. Çdo gjë që ndodh gjatë tyre, është në dorën tënde. Zgjidh midis:

Kurseve në grup dhe individuale

Seancat në grup organizohen me rreth 6/9/12 persona. Grupet janë të ndara sipas moshës dhe nivelit të aftësive. Megjithatë, mund të ndjekësh orët edhe individualisht, me një nga mësueset e Wisdom.

Intensitet i ulët ose i lartë

Çdo nivel ka një numër të përcaktuar seancash që të zotërohet mirë, por jo të gjithë mësojnë njëlloj. Në Wisdom mund të rritësh intensitetin e programit tënd duke shpeshtuar numrin e seancave në javë dhe kohëzgjatjen e tyre.

Pagesa

Çfarë ka më shumë rëndësi, është të mësosh. Pagesa mund të kryhet edhe me këste.

8-10 vjeç

Kohëzgjatja: 8 muaj

Numri i seancave: 60

Orari: 2 herë në javë/60 minuta

10-16 vjeç

Kohëzgjatja: 7-9 muaj

Numri i seancave: 80-92

Orari: 3 herë në javë/60 minuta

Mbi 16 vjeç

Kohëzgjatja: 3-5 muaj

Numri i seancave: 25-56

Orari: 3 herë në javë/90 minuta